ติวสอบสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา สาธิตประสานมิตร

ดำเนินงานสอนโดย อาจารย์แป๋ว อาจารย์เปิ้ล อาจารย์ฉัตร และทีมงานอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ

อาจารย์แป๋ว อาจารย์เกษียณอายุราชการจากโรงเรียนสาธิตเกษตร
อาจารย์เปิ้ล ผู้เชี่ยวชาญการสร้างสรรค์แบบฝึกหัดข้อสอบ บทเรียนพื้นฐานต่างๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหา วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ การฟัง การคิดวิเคราะห์ ความรู้รอบตัว ภาพเชาวน์ ซึ่งออกแบบจากข้อสอบเก่าๆในทุกๆปี อย่างละเอียด ครบถ้วน
อาจารย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญการสอน GAT,PAT (เชาวน์)

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

วิธีการสอน

อาจารย์จะสอน อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้เด็กๆเข้าใจก่อน จึงให้เด็กลงมือทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง จากนั้นอาจารย์จะเฉลยคำตอบ วิเคราะห์ข้อที่ถูกและข้อที่ผิดอย่างละเอียด เด็กๆจะได้จดจำในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างมีระบบ

มีการทดลองทำข้อทดสอบเสมือนข้อทดสอบจริงในทุกๆ สิ้นเดือน เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักที่จะช่วยเหลือตนเอง ในการฟังโจทย์ นำไปคิดวิเคราะห์และกล้าที่จะทำข้อทดสอบได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งจะสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

T Entrance ช่วยได้อย่างไร?

จากประสบการณ์สอนซึ่งเป็น โรงเรียนเตรียมสอบเข้าสาธิต มาร่วม 13 ปี ในแต่ละปีนักเรียนสอบเข้าสาธิตเกษตรได้เกิน 40% ของเด็กทั้งหมดที่มาเรียนและไม่ใช่แค่สอบเฉพาะสาธิตเท่านั้น แต่สามารถสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯได้จำนวนมากมาย

ทีมงานอาจารย์มีวิธีการสอนอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่กดดัน สอนโดยการใช้สื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้เด็กสามารถสร้างจินตภาพได้เอง เด็กๆ จะมีความสุขและรู้สึกสนุกสนานในการเรียน เด็กต้องไม่เครียด เรียนด้วยความเข้าใจในเหตุผลและที่มาต่างๆ มีกิจกรรมเสริมสมาธิสอดแทรกในการเรียนตลอดเวลา

เด็กควรเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จะเป็นการฝึกที่เห็นผลได้ดีกว่า เด็กเล็กไม่เหมือนเด็กโต ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่นานกว่า ทั้งฝึกนั่งเรียนคนเดียว คิดเองทำเองได้ ฝึกสมาธิในการฟังโจทย์ และการทำข้อสอบคนเดียวให้ได้อย่างดี ดั่งเช่นนักบินที่มีรอบเวลาบินมากก็จะมีความชำนาญมากกว่านักบินที่มีรอบการบินน้อย

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

การแข่งขันสูงอย่างไร ?

สาธิตเกษตร รับนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ปีละ 280 โดยแบ่งเป็น

1. เด็กลูกหลานอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, ลูกผู้มีพระคุณ, สมาคมผู้ปกครอง, สมาคมศิษย์เก่า, สิทธิอาจารย์ระดับสูง, สิทธิจากอื่นๆ รวม 150 คน
2. เป็นเด็กที่สอบได้เองจริงจำนวน 130 คน

ในที่นี้จะพูดเฉพาะการสอบจริงๆ

ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 30 ข้อ

ชุดที่ 1 เป็นเรื่องวิชาการ
ชุดที่ 2 เป็นเรื่องความถนัด (GAT/PAT)

แต่ละข้อมีความหมายมาก เพราะผู้เข้าสอบร่วม 3,000 คน แต่รับ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 4 เท่านั้น

เตรียมตัวลูกอย่างไร จึงจะสอบได้

1. นักเรียนควรต้องอ่านออกเขียนได้คล่องแคล่ว เพราะในการแก้ปัญหาโจทย์หลายๆข้อ ต้องมีการจด ทด เพื่อกันลืม และถ้าเด็กๆสามารถอ่านคำตอบได้เองก็จะสร้างความมั่นใจในการเลือกข้อที่ถูกต้องได้ดีขึ้น เนื่องจากอาจารย์ในห้องสอบจะอ่านโจทย์และคำตอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
2. สามารถบวกลบเลข 2 หลักได้รวดเร็ว และแก้ปัญหาโจทย์สองชั้นได้แม่นยำ เด็กที่ยังนับนิ้วอาจจะใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดให้
3. มีความรู้รอบตัว ประสบการณ์ชีวิตในระดับ ป.1-2
4. มีสมาธิดี
5. มีความอดทนที่จะอยู่กับคนแปลกหน้า แปลกสถานที่ แล้วยังกดดันด้วยข้อสอบ และวิธีการสอบเป็นเวลา 3 ชั่วโมงกว่า
6. มีความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบ
7. มีความแม่นยำ รวดเร็วในการคิด ตอบปัญหาได้อย่างดี

เรียนอย่างไร เรียนที่ไหนดี ?

ปัจจุบันมีโรงเรียนเตรียมสอบเข้าสาธิตมากมาย แต่อย่างไรก็ตามผลที่ออกมาคือเด็กที่สอบได้มีแค่ 4% เท่านั้น อีก 96% สอบไม่ได้ เหตุผลเพราะพยายามให้ความรู้แก่เด็กมาก แต่เด็กรับไม่ได้ คือสอนแค่ผ่านสมองไปแต่นำไปใช้งานไม่ได้ จึงไม่สามารถทำข้อสอบได้ การสอนไม่ใช่แค่ทำแบบฝึกหัดอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย

ผู้ปกครองสามารถปรึกษาและสอบถามได้โดยตรงกับ
อาจารย์ฉัตร ที่เบอร์ 087-716-9200 หรือ 090-006-6377, และ อาจารย์แป๋ว ที่เบอร์ 064-285-1999 หรือ 081-458-0989

ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ครูเปิ้ล (อาจารย์กฤตยา)

โทรศัพท์ 098-289-8533 Line ID : pockymylove

เปิดรับสมัครสอน 2 ระดับดังนี้ วันเรียน วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 9:00 ถึง 15:00 น.
1. ชั้นอนุบาล 2 (เด็กเกิดปี 2556) สอบปี 2562
2. ชั้นอนุบาล3 (เด็กเกิดปี 2555) สอบปี 2561

ข่าวดี! สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนคู่กันทั้ง 2 คอร์ส (คอร์สข้อสอบวิชาการช่วงเช้าและคอร์สเชาวน์ช่วงบ่าย) มีส่วนลดค่าเอกสารแรกเข้า เหลือ คอร์สละ 2,000 บาท รับจำนวนจำกัด!!!

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

***ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โรงเรียนอนุบาลกฤตยา เปิดสอนคอร์สซัมเมอร์สำหรับการเตรียมพื้นฐานนักเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต เรียน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 ถึง 15:00 น. รับสมัครตลอด เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม นี้ค่ะ

ติวสอบสาธิตเกษตร, สาธิตจุฬา, สาธิตประสานมิตร

แผนที่ T Entrance

ดู แผนที่ T Entrance ใน Google Map ขนาดใหญ่กว่า หรือดู แผนที่แบบปกติ